Komala Dewi, S.Pd
NIK:
NIP:
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Bogor, 12 Desember 1993
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan:
Status: PKY
Jenis GTK: Guru Bahasa Inggis
Alamat : Jl. Dah Hamzah Mendawai

087716794515
dewikomala1212@gmail.com